A-TREAT - DISTRIBUTION

โครงการ

ครั้งแรกกับงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี ที่เสื้อและเหรียญเป็นลายฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559  เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า  ค่าสมัคร 599 บาท  สมทบทุนสร้างอาคาร นวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

รพ.ศิริราช ชวนคนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีในงาน เดิน-วิ่ง ๙ เพื่อประชา "สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" อาทิตย์ 18 ธค.นี้

รพ.ศิริราช เตรียมความพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี 2016 ชวนคนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ในงาน เดิน-วิ่ง ๙ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ในวันอาทิตย์ 18 ธ.ค. 2559 เวลา 04.30-08.30 น. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสด แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางปิดการจราจรในเส้นทาง เดิน-วิ่ง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมจัด งาน เดิน- วิ่ง ๙ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 04.30 – 08.30 น. โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส ซึ่งเป็นอาคารสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดงานบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินนำคณะผู้บริหาร ผู้สนับสนุนการจัดงาน ศิลปิน ดารา นักแสดง พิธีกร และนักกีฬาทีมชาติประเภทต่างๆ จากโรงพยาบาลศิริราชไปยังหอประชุมกองทัพเรือ โดยแบ่งเส้นทางการวิ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. เส้นทางเดิน – วิ่ง ประเภทระยะทาง 12 กิโลเมตร เริ่มต้นปล่อยตัวเวลา 06.20 น. จากโรงพยาบาลศิริราช (ประตู 8) ถนนวังหลัง – เลี้ยวขวาแยกศิริราช – ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ - ตรงไปยังสะพานพระราม 8 – เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินนอก – วกกลับบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า – เลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระราม 8 – ตรงไปยัง รพ.ศิริราช – เบี่ยงซ้ายลงบริเวณสะพานอรุณอมรินทร์ – เข้าเส้นชัย รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2. เส้นทางเดิน – วิ่ง ประเภทระยะทาง 6 กิโลเมตร เริ่มต้นปล่อยตัวเวลา 06.35 น.จากหอประชุมกองทัพเรือ – วิ่งตรงไปยังสะพานอรุณอมรินทร์ – ตรงไปยังสะพานพระราม 8 – วกกลับตัวบนสะพานพระราม 8 – ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ - ตรงไปผ่านหน้า รพ.ศิริราช เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวังหลัง – เข้าเส้นชัยที่บริเวณ ประตู 8 รพ.ศิริราช 

สำหรับความพิเศษของกิจกรรมงาน เดิน- วิ่ง ๙ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ครั้งนี้แตกต่างและพิเศษจากงานวิ่งทั่วไป คือ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำเสื้อวิ่งและเหรียญสำหรับมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน โดยจะเป็นการรวมพลังนัก เดิน-วิ่ง สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ร่วมเขียนปณิธานที่ตั้งใจจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ลงบนสติกเกอร์ที่มีหมายเลข ๙ ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ติดลงบนแผ่นป้ายความยาว 12 เมตร พร้อมทั้ง หลังจากเข้าเส้นชัย ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันและเวลาดังกล่าว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลศิริราช โทร. 02 419 7646-48 (ในเวลาราชการ) และสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด งานเดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ได้ทาง
• สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 
• เว็บไซต์ออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live 
• FB Live www.facebook.com/ThaiPBSFan
• Siriraj Channel Application

 
 


A-TREAT - Artist Management