A-TREAT - DISTRIBUTION

MUAY THAI LIVE

           
                                  
 

 
                                  Muay Thai Live : The Legend Lives คือ โชว์การแสดงสดยิ่งใหญ่ตื่นเต้นตระการตารูปแบบใหม่หนึ่งเดียว
                                  ในโลก สร้างสรรค์อิงประวัติศาสตร์จากเรื่องราวของวีรบุรุษไทยและศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
                                  ภายใต้คอนเซ็ปต์ Amazing Fights! Amazing Stunts! Amazing Stories!
                                  โดยโชว์นี้จะเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557 วันละ 1 รอบทุกวัน เวลา 20.00 น. ณ THE STAGE
                                  โรงละครไตรทิศสุดพิเศษแห่งใหม่และแห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโชว์นี้โดยเฉพาะ ในใจกลาง
                                  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และความบันเทิงริมน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
                                  จัดทำโดย : บริษัท ไทยโชว์ 2013 จำกัด
                                  กำกับการแสดง : คุณเอกชัย เอื้อครองธรรม 
                                  ทีมนักแสดง : อรรถพร สุวรรณ  (อาร์ท), สำราญ มาลัยไธสง  (ยู), ขจรพงศ์  พรพิสุทธิ์  (สั้น), เนรัญ  ศรีสันต์  (หนุ่ม),
                                                        วุฒิ กูลวัฒน์  (เอ), รุ่งโรจน์  ภวมงคลชัย  (ท็อป), ธนวัตน์  สุวรรณ์ภูมิ (โค้ช), วรพจน์ เถื่อนทะนนท์ (อาร์ม), 
                                                        ทรงเกียรติ แซ่ตั้ง (เบิร์ด), กฤตย์ ตรีวรศรีกุล  (กริช), ประกาศิต รักษ์ศิริ  (บอล), นันทภพ สีหา (ติ๊ก), 
                                                        ปราชญ์ บัวภา (เบสท์), นพฤทธิ์ ศรีบุตร (ไอเซน), พุฒิพงศ์ สันตินันตรักษ์ (โม), 
                                                        เจตรัฐ สหนันท์พร (เปรม), ภริตพร  จันทรุไทย (ผักบุ้ง), มุกมณี  ศรีวิชัย (ข้าวโพด)
                                 

A-TREAT - Artist Management