A-TREAT - DISTRIBUTION

นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ๊าย บาย

 
                                       ภาพยนตร์ Comedy, Drama 
                                       กำหนดฉาย : 19 กันยายน 2556 
                                       นำแสดง : ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง, ด.ญ. สาธิมา อุดมเวศย์, วชิระ ค่ายคำ, วรินกร ปลื้มจิตต์, ณัฐนา คูวงษ์วัฒนาเสรี,
                                                        ธันญ์ ธนากร, ติ๊นา- ศุภนาฎ จิตตลีลา, อร-อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, โฟน-ญาณิกา ทองประยูร 
                                       กำกับการแสดง : สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร และ พรรณพันธ์ ทรงขำ 
                                       ภาพยนตร์โดย : เสถียรธรรมสถาน
 
        

A-TREAT - Artist Management